FREMTIDSSIKRET BEHANDLING
MED FOKUS

PÅ DET HELE MENNESKE

HELHEDSORIENTERET FORLØB TILPASSET DEN ENKELTE

Selve forløbet består af en koordineret, sammenhængende og faglig indsats, hvor både ledelse, psykolog, psykoterapeut, recovery-mentorer, trænere og coaches samarbejder og sikrer, at det er hele mennesket, der er i spil for at bedre livssituationen for den PTSD-ramte.

Selve forløbet er inddelt i 5 overordnede faser, som kort er beskrevet herunder.

 

Faserne vil være overlappende og vil altid blive tilrettelagt individuelt.

 

Veteranernes behov er derfor i konstant fokus og hos TWH er medbestemmelse og åben dialog afgørende faktorer for livslang bedring.

FASE 1

FOKUS PÅ UDREDNING

I denne fase afholdes et visitationsmøde og en screening, hvor det vurderes om forløbet er det rette for veteranen. Vi opstarter kun dem, som vi reelt mener at kunne hjælpe.

Vores målgruppe er alle PTSD-ramte krigsveteraner og politifolk, der har mistet evnen til at fungere i en normal hverdag.

FASE 2

FOKUS PÅ TERAPEUTISK BEHANDLING

Alle veteraner vil starte forløbet med terapeutiske chok-traume-sessioner for hurtigst muligt at få reguleret deres nervesystem, der forårsager symptomerne. Det betyder, at veteranen ugentlig vil have sessioner med fokus på kropsregulering for at afhjælpe bl.a. high-arousal og kollaps-reaktion. Chok-traume-arbejdet tager afsæt i en bred vifte af anerkendte metoder og kan i nogle tilfælde strække sig over det meste af visitationsperioden - afhængig af behov samt graden af PTSD.

 

Sideløbende vil vi arbejde på at få veteranens hverdag til at fungere bedst muligt. Det kan være ved praktisk hjælp eller aktiviteter, der fremmer sammenhold i stedet for isolation. Til disse opgaver tilknytter vi den eller de personer, der bedst kan løfte opgaven.

 

Vi tilbyder ydermere støtte i hjemmet samt mulighed for døgnkontakt til dem, der har behovet.

FASE 3

FOKUS PÅ SUNDHED OG PÅRØRENDE

Fase 3 indledes når veteranen udviser bedring og parathed til øget aktivitet. Her sætter vi fokus på opstart af træning med en sværhedsgrad, der bliver tilpasset den enkelte. Det strukturerede fokus på den kropslige sundhed fungerer ligeledes som en social færdighedstræning. Vi hjælper også med at få genetableret et netværk og finde ind til hver enkelts evner og ressourcer.

For dem, der har lyst, tilbyder vi en eftermiddag med pårørende, hvor vi forklarer, hvad det vil sige at være ramt af PTSD. Dette gøres i håb om, at veteranen fremadrettet vil blive mødt med en større forståelse.

 

I denne fase har vi også forskellige aktiviteter i huset, såsom dage med fælles madlavning, ture ude af huset og projekter, som man kan deltage i efter lyst og behov. Med dette tilbud har alle deltagere i forløbet mulighed for at lære hinanden at kende og indgå i et fællesskab med ligesindede. Dette fællesskab og følelsen af at høre til er en vigtig del af hele processen.

FASE 4

FOKUS PÅ FREMTIDEN

I denne fase fortsættes træning suppleret med tiltag, der passer til den enkelte.

 

Vi begynder ligeledes at rette blikket mod fremtiden og hvis veteranen er klar, oprettes der virksomhedspraktik/arbejdsprøvning et sted, der tager hensyn til veteranens formåen og eventuelle skånebehov.

For de veteraner, der er klar til at komme tilbage til arbejdsmarkedet, hjælper vi med at få skrevet ansøgninger samt støtter op om den bedst mulige vej tilbage til et velfungerende arbejdsliv.

FASE 5

FOKUS PÅ INTEGRATION I SAMFUNDET

Den sidste fase handler om at støtte veteranen i begyndelsen af praktikperioden eller opstarten i ordinær beskæftigelse. Vi gennemgår, hvilke værktøjer, der har virket for den enkelte og sørger for, at alle er klædt på til bedre at kunne håndtere stressede situationer fremadrettet. 

 

Vi laver også en status over hele forløbet og lægger en plan for fremtiden sammen med veteranen.

 

Der vil desuden blive udarbejdet en arbejdsevne- eller funktionsevnebeskrivelse i slutningen af forløbet, som dokumentation for processen.

DEN NYESTE VIDEN INDENFOR MOTION, KOST OG TERAPI 

Vi benytter en bred vifte af metoder og arbejdsredskaber og vi er konstant på forkant med den nyeste viden indenfor området.

 

Sammen med psykologisk rådgivning og psykoterapeutiske samtaler sammensætter vi også forløbet med fokus på kost, motion, biologisk chok/traume behandling, kropsrettet terapi, NADA, samt andre af de nyeste, udviklede metoder på internationalt plan.

 

Derudover har særligt mentor-arbejdet fokus på både åben dialog, kontinuerlig kontakt- og relations-arbejde, struktur i hverdagen og fysisk såvel som psykisk trivsel.

Udover de terapeutiske tiltag og fysiske aktiviteter, har huset også forskellige værkstedstilbud, der drives af frivillige veteraner. Dette har til formål at åbne op for større social kontakt samt skabe fordybelse i en række emner og håndværk, der alt sammen støtter op om deres livsgivende proces.

KONTAKT 

ADRESSE

Slotsgade 59 C
3400 Hillerød

ÅBNINGSTIDER

Mandag - Fredag :

Kl. 10.00 - 16.00

KONTAKT OS

Telefon: +45 2859 0448

E-mail: sjoh64@gmail.com

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon