VI FORANDRER VERDEN
ET LILLE STEP AF GANGEN

VI SKABER LIVSLANGE FORANDRINGER

FOR PTSD-RAMTE
ÉT VIGTIGT SKRIDT AD GANGEN

Siddende i trappeskakten

EVIDENS-BASEREDE

FORLØB TIL

PTSD-RAMTE

Team World House (TWH) er et nytænkende rehabiliteringsprojekt for krigsveteraner og politifolk med PTSD. Det er skabt som både et kærkomment fristed og et behandlingssted, hvor vi har fokus på det hele menneske og på at møde veteranerne der, hvor de er - med en positiv tilgang og en åben dialog.

 

Vi er et alternativ til det etablerede sundhedssystems tilbud, da alt for mange desværre ikke får den nødvendige hjælp, for at kunne vende styrket tilbage til livet, familien, arbejdet og samfundet.

TWH har derfor til formål at skræddersy evidens-baserede, individuelle forløb med de mest effektive redskaber til livsvarig bedring med respekt og omsorg for den enkelte.

Pige, der løber i felt ved solnedgang

UNIKKE

BEHANDLINGS-METODER

TIL UNIKKE

MENNESKER

Rehabiliteringen af veteraner og andre PTSD-ramte handler overordnet set for os om, at støtte den enkelte i at komme sig bedst muligt. Dette foregår i samspil med både terapeuter, behandlere, recovery-mentorer samt trænere og coaches, som med hver deres kompetencer og i samarbejde med hinanden kan hjælpe den enkelte tilbage til livet.

Ud fra den nyeste viden, vores samlede erfaring og med et helhedsorienteret syn på, hvad der er den mest optimale støtte, har vi skabt et forløb, hvor veteranerne - der har svært ved at indgå i samfundet på normal vis - igen kan blive velfungerende samt altid have TWH som et trygt fællesskab at være en del af.

Det er vores klare mål at give PTSD-ramte et markant bedre liv med den helt rette indsats. Derfor bruger vi en lang række internationalt anerkendte terapeutiske værktøjer til behandling, samtidig med at vi forbeholder os friheden til at bruge de redskaber, vi oplever, er mest virksomme og som passer bedst til den enkeltes behov.